GES presencial

ENGLISH______________________________________________

Link to the student's book: English File (3rd edition)

Activities:

LENGUA CASTELLANA_________________________________
www.rae.es : Adreça de la Real Academia de la Lengua, on podreu consultar el significat exacte d’una paraula al DRAE o els dubtes més freqüents al Diccionario Panhispánico de Dudas. També conté l’ortografia de l’Acadèmia en format pdf i un apèndix de consultes lingüístiques.
www.cervantes.es  : A l’Instituto Cervantes, especialitzat en l’ensenyament de l’espanyol, trobareu notícies relacionades amb la llengua i literatura castellanes. A més compta amb un bon fons bibliogràfic on figuren les obres més importants de la literatura en llengua espanyola.
www.elcastellano.org/: Diccionaris, regles de l’espanyol actual i premsa llatinoamericana i espanyola.
http://lenguayliteratura.org/mb/  : Llengua, literatura, sintaxi, semàntica, expressió, ortografia, morfologia...

http://roble.pntic.mec.es/ msanto1/lengua/  : Activitats de repàs i aprofundiment per al primer cicle de secundària.


MÒDUL DE CIÈNCIES NATURALS________________________


Preguntes:
1. Quins astrònoms/científics apareixen al vídeo?
2. Com són de caràcter?
3. Quins grans descobriments van fer?


MÒDUL DE LLENGUA & TIC_____________________________

blog del mòdul : GES TIC TAC
  

MÒDUL DE GEOGRAFIA________________________________